TaustateoriatPRT perustuu kehitykselliseen näkökulmaan ja se on sovellettu käyttäytymisanalyysin (ABA) ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT) teorioiden viitekehyksistä.

Teorioiden pohjalta tärkeimpiä elementtejä, jotka näkyvät PRT-työskentelyssä vahvasti:
  • positiivisen käyttäytymisen vahvistaminen
  • motivaatiotekijöiden ja mallittamisen hyödyntäminen uudenlaisen käyttäytymismallin oppimisessa

PRT-Kuntoutus, Puh. 0458924321 Mobiili